header banner
Default

PNWS, misschien de rijkste Bitcoin-miljonair van België


Table of Contents

  Geld verdienen met de bitcoin? Wie daar vandaag aan denkt, is veel te laat. De eerste bitcointransactie werd immers verstuurd door Satoshi Nakamoto naar Hal Finney op 12 januari 2009. Potentiële bitcoinmiljonairs zijn mensen die het belang van de bitcoin in de eerste jaren na de creatie inzagen toen de munt een paar honderd dollar kostte.

  Een van die mensen is de Belg Olivier Janssens. Hij omschrijft zichzelf op Twitter als ‘Founding Father’ van https://freesociety.com. Bitcoin sinds 2010, Ethereum vanaf het begin. Libertariër, entrepreneur en belegger. Woonplaats: Monaco. Dat laatste is altijd een teken aan de wand. Zonder vermogen krijg je daar immers geen vaste stek. Volgens zijn LinkedIn is hij ook oprichter van de Freedom Investment Group.

  Alleen klopt die omschrijving ‘Bitcoin sinds 2010’ niet meer. Janssens verkocht immers naar eigen schrijven zijn bitcoins eind 2016, begin 2017. Dat betekent dat hij de spectaculaire stijging van de laatste tijd gemist heeft. Janssens: “Ik kan u met zekerheid zeggen dat ik er (vandaag,red.) geen meer heb.” De man geeft aan onze redactie toe dat hij ze toen liever niet verkocht had.

  Janssens is dus ook zeker niet de belegger die groot geld verdiend heeft aan die bitcoin. Feit is wel dat hij het potentieel van die bitcoin als een van de eerste Belgen zag, maar uiteindelijk te vroeg van de trein afstapte. Hoe komt het dat Janssens als een van de eerste Belgen inzag dat de bitcoin interessant was? Er is zeker een link met de informatica: hij was naar eigen schrijven als twintigjarige van 1999 tot 2001 project ingenieur bij Sun Microsystems. Opleiding: geen.

  Een andere bron: “Sinds Olivier 5 jaar oud was, was hij gefascineerd door computers. School vond hij saai en zelfs geestdodend.”

  Janssens verliet het onderwijs op 18-jarige leeftijd en begon te werken bij UUNEt, een van de eerste ISP’s in België. Nadat hij de baan van field engineer was aangeboden, besloot Olivier te switchen naar Easynet en deed uiteindelijk zijn laatste ‘betaalde’ baan dus als project engineer bij Sun Microsystems.

  Enkele jaren later startte Olivier volgens onze bron zijn eigen softwareontwikkelingsbedrijf en ontwikkelde een aantal – volgens sommigen – succesvolle websites.

  Onze bron: “Olivier heeft altijd al interesse gehad in libertarische ideeën, en realiseerde zich dat we, om het internet naar een hoger niveau te tillen, een soort virtueel goud nodig hadden. In 2010 ontdekte hij de bitcoin, en besefte hij dat dit het virtuele goud is.”

  Janssens is ook een dromer. Het concept is precies wat volgens hem nodig is om een vreedzame virtuele wereld tot stand te brengen. Onze bron: “Als gevolg hiervan minde Olivier uiteindelijk veel bitcoins, maar verloor ook veel tijdens de ondergang van Mt. Gox.”

  Binnen de bitcoin-gemeenschap is Janssens een gekende persoon. In 2014 betaalde hij als eerste een vlucht met bitcoin. Geen vlucht met een gewoon vliegtuig van Brussels Airlines uiteraard, maar een privévlucht, zoals het een echte believer betaamt.

  Sources


  Article information

  Author: James Mitchell

  Last Updated: 1704330122

  Views: 604

  Rating: 3.9 / 5 (32 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: James Mitchell

  Birthday: 1950-04-01

  Address: USNS Cherry, FPO AA 42049

  Phone: +4337624326017337

  Job: Mechanic

  Hobby: Bowling, Fishing, Cooking, Role-Playing Games, Quilting, Kite Flying, Geocaching

  Introduction: My name is James Mitchell, I am a valuable, resolved, candid, Adventurous, lively, rich, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.