header banner
Default

Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek?


Table of Contents

  Pera isminin kökeni Yunancadır. Ancak Yunancaya ise Latince kökeni olan, ‘Petra’ üzerinden geçmiştir. Ayrıca İbranice üzerinden de bir anlamı bulunduğunu söylemek mümkün. Yani farklı diller üzerinden değişik anlamlara sahip en güzel isimler arasında yer alıyor.

  Pera Ne Demek?

  Pera farklı isimleri ile beraber kız çocukları için günümüzde oldukça fazla tercih edilmeye başlanan özel isimler içerisinde yer almaktadır. Bu konuda geldiği kökene bağlı olarak değişik anlamlara sahiptir.

  - Karşı yaka, öte taraf
  - Peri (İbranice)

  Aynı zamanda Latince üzerinden, ‘Petra’ ismi kullanılarak üretildiği için bu isminin anlamını da taşıdığını söylemek mümkün. Latince olan bu ismin anlamı ise, ‘Sağlam, güçlü ve kararlı’ anlamlarına gelmektedir. O yüzden telaffuzu ve etkileyici anlamları ile beraber kız çocukları için son dönemlerde çok fazla ilgi görüyor.

  Türkçede yeni yeni duyulan ve yerleşmeye başlayan bu isim pek çok insana yabancı gelmektedir. Ancak internetten araştıran ve anlamını öğrenen birçok kişi ismin farklılığından dolayı kız çocuklarına bahşetmektedir.

  Pera İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

  Hem Latince hem Yunanca ve hem de İbranice kökene sahip olan Pera ismi, anlamları üzerinden Türkçede sevilen bir ad haline gelmiş durumda. İsmin popüler olması ile beraber internetten ayrıca bu adın Kur'an'da geçip geçmediği araştırılıyor. Pera ismi Kur'an'da yer almamaktadır.

  Eğer kız çocuğunuz için bir isim arıyorsanız listeye Pera adını ekleyebilirsiniz. Özellikle hoş telaffuzu ve okunuşu ile beraber sevilen anlamları üzerinden güzel bir isim olarak öne çıkıyor.

  Sources


  Article information

  Author: Elizabeth Johnston

  Last Updated: 1703722442

  Views: 611

  Rating: 4.3 / 5 (100 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Elizabeth Johnston

  Birthday: 1977-08-21

  Address: Unit 3637 Box 7592, DPO AA 67744

  Phone: +4881447136627263

  Job: Bioinformatician

  Hobby: Amateur Radio, Playing Piano, Arduino, Beer Brewing, Fishing, Dancing, Cycling

  Introduction: My name is Elizabeth Johnston, I am a fearless, dedicated, Precious, Gifted, important, forthright, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.