header banner
Default

PR-bureaus en de opkomst van influencer marketing


Table of Contents

  11 april 2023 om 10:48 Partnercontent

  De influencer business groeit anno 2023 nog steeds flink door. Nieuwe influencers poppen nog steeds in sneltreinvaart op. Het is dan ook niet zo gek dat influencer marketing bij bijna iedere marketeer op de agenda staat tegenwoordig. Influencers zijn een bekend terrein voor menig PR bureau. In dit artikel vertellen we je over de relatie tussen influencers en PR en welke trends je ziet bij bedrijven als het gaat om influencer marketing.

  De relatie tussen influencers en PR

  Ondanks dat het inmiddels al even bestaat, is voor influencer marketing nog geen officiële definitie opgenomen in het woordenboek. De definitie van PR (Public Relations) is als volgt: het managen van het imago van een bedrijf en ervoor zorgen dat mensen gaan praten over dit bedrijf. En dat allemaal zonder te adverteren. Dat is dus eigenlijk precies hetzelfde wat bedrijven met influencer marketing willen bereiken. Waar PR bureaus eerder bijvoorbeeld relaties opbouwden met journalisten voor publiciteit, doen ze dit nu ook met influencers. Elk bedrijf heeft zo zijn voorkeuren over hoe met influencer marketing om te gaan, hieronder leggen wij de twee nieuwste trends in influencer marketing uit.

  Micro en nano-influencers

  Tegenwoordig hebben steeds meer bedrijven een voorkeur voor micro- en nano-influencers. Maar wat zijn dat dan precies? Een micro-influencer heeft vergeleken met een mega-influencer (zoals bijvoorbeeld Kim Kardashian) relatief weinig volgers en ze zijn vaak minder bekend. Wat micro-influencers zo aantrekkelijk maakt is dat zij zich vaak focussen op specifieke thema’s, die goed aansluiten bij de waarden van sommige bedrijven. Denk bijvoorbeeld eens aan een vegan lifestyle, sporten of reizen. Omdat micro-influencers een specifieke doelgroep bereiken, maakt dit ze interessant voor bedrijven die zich op deze doelgroep richten.

  Langdurige samenwerkingen

  Waar bedrijven in het begin van het tijdperk van influencer marketing ervoor kozen om veel losse pakketjes met producten naar allerlei influencers te sturen, zie je nu dat bedrijven vaker langdurige samenwerkingen aangaan met dezelfde influencer. Bedrijven zoeken als het ware naar “brand ambassadeurs”. Langdurige samenwerkingen maken een influencer en een bedrijf geloofwaardiger. Als volger geloof je namelijk dat de influencer echt om het merk geeft en de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt echt gebruikt. Daarom is het belangrijk dat bedrijven een influencer kiezen die goed bij hun specifieke doelgroep en product of dienst past. Volgens recent onderzoek krijgen veel influencers vaak de producten die zij promoten in hun posts, in plaats van geld. Het is dus ook zaak om als bedrijf een samenwerking aan te gaan met iemand die de producten daadwerkelijk gebruikt.

  Ben jij op zoek naar een PR bureau dat je kan helpen bij jouw marketing, wellicht met influencers? Neem dan eens contact op met Mediatic. 

  Sources


  Article information

  Author: Philip Fischer

  Last Updated: 1703291521

  Views: 510

  Rating: 4.6 / 5 (118 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Philip Fischer

  Birthday: 1912-12-14

  Address: 97670 Sanchez Oval Suite 700, South Emilymouth, CA 35009

  Phone: +3956341280773811

  Job: Project Manager

  Hobby: Metalworking, Raspberry Pi, Cycling, Cross-Stitching, Quilting, Chess, Skiing

  Introduction: My name is Philip Fischer, I am a fearless, brilliant, ingenious, bold, clever, exquisite, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.